Nieuw bestuur voor de DCMA

Op zondag 13 maart 2016 heeft het voormalig bestuur van de DCMA de organisatie overgedragen aan de nieuwe bestuursleden die de DCMA gaan voortzetten.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) is Dick Bolle door stemming als voorzitter gekozen en de overige bestuursleden per acclamatie. Met een symbolische handdruk van Tom Ensink en Dick Bolle werd het nieuwe bestuur bekrachtigd en kon het nieuwe bestuur plaatsnemen achter de bestuurstafel. De nieuwe voorzitter vervolgde de ALV met de rondvraag en sloot de vergadering af.

Wij mogen aan u voorstellen:

Dick Bolle Voorzitter
Shirley Meijer Secretaris
Christien Wimmer Penningmeester
André Baur Public Relations
Ine Baur Algemeen bestuurslid
Albert Huizeling Algemeen bestuurslid

Direct na afloop van de ALV is het nieuwe bestuur bijeengekomen om de bestuurstaken te verdelen en afspraken te maken voor diverse overdrachten met de voormalige bestuursleden. Tevens is de eerste officiële bestuursvergadering gepland.

Een nieuw bestuur is een nieuw begin maar is ook zeker doorzetten van al het goeds binnen de vereniging.